Транс Русинов ЕООД

Фирма „Транс Русинов’’ е специализирана в транспортната дейност и спедицията. Офисът на фирмата се намира в град Ямбол. „Транс Русинов’’ ЕООД предлага на своите клиенти транспортни услуги на високо професионално ниво. Ние разполагаме с товарни камиони с различен тонаж и с предназначение за превоз на различни товари.

От 2006 година "Транс Русинов " ЕООД успя да наложи собствен стил на работа , неслучайно приет от партньорите на фирмата за високоефективен ,сигурен и конкурентен .Фирмата ни е специализирана и утвърдена в сухопътния вътрешен и международен транспорт. Основните марки автомобили ,които поддържа фирмата са MAN и DAF . "Транс Русинов" ЕООД бележи траен ръст на предлаганите услуги чрез увеличаване на автомобилния парк и разширяване спектъра на предлаганите услуги през годините.Значението на транспорта се определя от функциите, които той изпълнява. Основната функция е икономическата, тъй като транспортът осъществява икономическите връзки между отделните предприятия, между отделните държави , между отделните клиенти .Количествено значението на транспорта може да се измери посредством разходите за транспорт , транспорта - е не просто движение , транспорта - е живот , а за нас - е и бизнес !!!!!!

  • Mеждународен транспорт
  • Вътрешен транспорт
  • Превоз на товари

100%

Винаги навреме

Ние изпълняваме Вашите доставки в уговорения срок!


100%

Сигурност

Ние се грижим за нашите клиенти!parallax background

Свържи се с нас сега наш представител
ще се радва да Ви помогне


Контакти